Jdi na obsah Jdi na menu
 
V následujících letech bylo celoplošné sledování kvality vody nahrazeno tzv. monitoringem jakosti pitné vody. Ten je prováděn Státním zdravotním ústavem v Praze. Vychází z několika set tisíc analýz pitných vod, které jsou k dispozici asi padesáti procentům všech obyvatel zásobovaných vodárenskými společnostmi.

Monitoring za rok 1994 uvádí, že na výstupu z vodáren bylo zjištěno v 73 % odebraných vzorků přechlorování vyráběné vody, v 52% vzorků překročení limitního obsahu fenolů, ve 38 % limitů pro vanad, ve 21 % limitů pro obsah arsenu, barya a rtuti, v 18 % limity obsahu chloru.... atd. Na vodovodních sítích bylo zjištěno 53 % vzorků s překročením již zmíněného organicky vázaného chloru, 51 % překročení limitu fenolů a 50 % nedodržení mezních koncentrací chloru .... atd.

"Kontrola jakosti vod při úpravě na pitnou vodu". To je název ČSN 757212. Ta určuje minimální četnost rozborů, kterou jsou povinni zajistit výrobci pitné vody, na úpravnách vody nebo na zdrojích. Provedení úplného rozboru v celém rozsahu normy pro pitnou vodu je v ní pro oblasti:

·  čítající 500 až 200 000 zásobovaných obyvatel předepsáno pouze 2x ročně

·  pro velkoměsta, tedy oblasti s více než 200.000 obyvatel je předepsaná minimální četnost vzorků pro úplný rozbor 4x ročně.

Předepsaná četnost je nedostačující i pro velmi dobře zajištěné zdroje podzemních vod. Zcela nedostačující je pro rizikovější úpravny povrchové vody s břehovým odběrem. V tocích se v případech náhlého zvýšení průtoků mění složení a tím i kontaminace odebírané vody v průběhu třiceti minut.

Stát se stará o kvalitu vodovodní vody. Tak zní nejrozšířenější omyl spotřebitelů. Toto tvrzení ztratilo i své zcela formální opodstatnění již v roce 1993. Tehdy došlo k odstátnění původních osmi krajských podniků vodovodů a kanalizací. Vzniklo 3.000 privátních vlastníků vodovodů a pouze významných provozovatelů je dnes 111. Tento "velký třesk" po sobě zanechal škody i v péči o kvalitu pitné vody. Pověra o péči státu však houževnatě přetrvává z dob minulých, kdy se stát staral nejen o kvalitu pitné vody, ale i o daně, bydlení a světový názor českého občana. Dnes i o ten názor aby se občan staral sám.

Zavedených omylů je více: Převařením zbavíte pitnou vodu pouze bakterií, nikoliv ostatního znečištění. Chlorový zápach není znakem kvalitní pitné vody, atd........

Autor: Ing. Václav Michek Autor je vodárenský technolog, zakládající člen Československé asociace vodárenských expertů a pracuje ve firmě Aqua Aurea.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář